Nissan Rear Crankshaft Seal

KSh4,000

Nissan  genuine rear crankshaft seal

Part no.  12279-1HC0A / 122791hc0a